Všeobecné podmínky a GDPR

Důležité informace a všeobecné podmínky:

 1. Pro objednání různých plaveb nebo různých termínů je nutné pro každou plavbu vytvořit nový formulář.
 2. Po vytvoření a odeslání řádně vyplněného objednávkového formuláře budete v krátkém termínu kontaktování na uvedený e-mailový kontakt a požádáni o potvrzení rezervace a správnosti údajů. Poté Vám bude zaslán rezervační poukaz, se kterým se budete prokazovat při nástupu na loď.
 3. Rezervační poukaz bude obsahovat důležité informace o rezervaci a mapu s vyznačením nástupu na loď.
 4. Úhradu plavby provedete ihned při nástupu na loď
  PLAVBU JE MOŽNÉ PLATIT POUZE HOTOVĚ. PLATBA JE MOŽNÁ POUZE V CZK NEBO V EUR! 
 5. Hlídejte si čas vyplutí a přijďte k lodi s dostatečným předstihem. Ideálně 15-20 min před vyplutím.
 6. Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte s komunikační formou pouze pomocí e-mailu a to včetně zasílání faktur.
 7. Slevy neplatí pro speciální plavby a výlety tvořené na klíč dle přání zákazníka.
 8. Pro poptávku speciální plaveb nebo výletů nás prosím kontaktujte na uvedený e-mail. Komunikace možná v češtině, němčině nebo angličtině.
 9. U speciálních plaveb a výletů je vyžadována záloha minimálně 50% z předpokládané výše finální částky.
 10. Uvedené dětské ceny platí pouze pro děti do 10 let. Děti do 2 let mají plavby zdarma.
 11. Případné stížnosti musí být řešeny během plavby nebo ihned po jejím ukončení u personálu lodě. Stížnosti uplatněné později nebudou akceptovány.
 12. Nejsem plátce DPH.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Správce

Marcela Pavlátová, se sídlem Příčná 332, Svojetice, 251 62, IČ: 170 80 002, zapsaný v Živnostenském rejstříku, vedený u příslušného úřadu v Říčanech, Praha - východ, dále jen „Správce“ je oprávněn zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, pokud k tomu udělíte tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Rozsah údajů

Zpracovávány budou pouze osobní údaje, které nám poskytnete v takovém rozsahu a za účelem, ke kterému byly předány a poskytnuty.

Zpracovávat se mohou údaje jako jsou jméno a příjmení, kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, popř. korespondenční adresa), název firmy, IČ/DIČ a sídlo u firemních kontaktů, transakční údaje (jako IP adresa či parametry prohlížeče). 

Zákonným důvodem pro zpracovaní údajů je nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, článek 6, bod 1. a., takzvané nařízení GDPR.

Zpracování údajů a účel jejich zpracování

Správce může zpracovávat všechny poskytnuté údaje, pokud byl klientem poskytnut souhlas nebo jsou nutné k vyřízení požadavků klienta a to například za účelem zabezpečení prodeje služeb nebo produktů, zabezpečení řešení požadavků/dotazů zákazníka, z bezpečnostních a technických důvodů (boj proti SPAMu, ověření požadavků, zajištění bezpečnosti), zasílání informačních či marketingových emailů, pokud tak bylo schváleno.

Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu bude jen po dobu nezbytně nutnou, v tomto případě neurčitou nebo do doby odvolání tohoto souhlasu s jejich zpracováním. Klient může kdykoli požádat správce o vymazání veškerých poskytnutých údajů.  

Osobní údaje jsou zpracovávány ručně a nebudou poskytnuty dalším subjektům, pokud to nebude potřebné k vyřízení požadavků klienta, objednávky či není uvedeno jinak v tomto souhlasu.

Správce vyvine maximální možné úsilí k zabezpečení poskytnutých osobních údajů subjektů. Pokud dojde k narušení bezpečnosti údajů, bude správce neprodleně informovat jak daný subjekt, tak i Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů

Správce a třetí osoby, dále jen „Zpracovatelé“, provádí zpracování dat a dodržují zásady ochrany a zabezpečení vašich poskytnutých dat a osobních údajů. Zpracovatelé a osoby správce mají přístup jen k údajům relevantním k provedení transakce/požadavku a jen po dobu nezbytně nutnou k realizaci zpracování.

Hlavními zpracovateli jsou či mohou být například:

Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha, IČ: 26168685, Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00, Praha, IČ: 27604977,  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Marcela Pavlátová, Příčná 332, Svojetice, 251 62 a její zaměstnanci

Práva k údajům

Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a neexistuje zákonná povinnost či jakákoli sankce za neposkytnutí. Neposkytnutí, ale znamená, že správce nemůže poskytnout služby, při kterých jsou osobní údaje potřeba.

Subjekt má práva k údajům, které jsou zpracovávány a to zejména být informován o zpracování jeho údajů, být zapomenut (vymazání osobních údajů, pokud jiný zákon neukládá jinak), odvolat souhlas se zpracováním údajů, mít možnost vyžádat si informace jaká data jsou uchovávána ve strojově čitelném formátu, na opravu, resp. doplnění, mít přístup k osobním údajům, na přenositelnost údajů, na omezení zpracování, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, a další práva stanovená předpisem či nařízením EU či jiným zákonem České republiky.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, požadavek na to být zapomenut či jiné dotazy ohledně osobních údajů musí být doručeny písemně na adresu správce (uvedenou jako kontaktní adresa na stránce kontakty) nebo elektronicky emailem na adresu info@pragueonboat.com s údaji, které umožňují ověřit, že se jedná o požadavek odvolání souhlasu daného subjektu.

Odvolání či výmaz platí od data doručení a bude zpracován co nejdříve v rámci technických možností správce. Osobní údaje, které je nutné uchovávat z důvodu jiného právního základu či jsou nutné k vyřízení plnění závazků či smluv nemohou být v rámci požadavku na výmaz vymazány.

Závěr

Subjekt stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů ve stanoveném rozsahu dle tohoto souhlasu a dle vlastní, svobodné a vážné vůle.

Czech   English   German

Marcela Pavlátová
Příčná 332
251 62  Svojetice
Česká republika

E-mail: info@pragueonboat.com

REZERVUJTE SI
PLAVBU ONLINE!

Fotogalerie